طراح هم یک سری مشخصات از ما می گیرد مانند: نام کسب وکار، آرم، آدرس و شماره تلفن و بعد با استفاده از طرح های آماده ای که دارد یک طرح یا چند طرح می زند و به ما نیز یکی را انتخاب می کنیم و ایشان هم آن را چاپ می کند. این کار بسیار نا مناسب است چون ما کسب وکاری داریم که باید مخاطبان خود راشناسایی کرده باشیم و متناسب با آن طراحی انجام شود . برخی از کسب وکار ها کارت ویزیت بسیار هنری و با هزینه های بسیاری به صورت دوزبانه چاپ می کنند به نظر شما آیا مخاطبان او این موارد را دوست دارند؟ ما اغلب به زبان فارسی صحبت می کنیم و کارت ویزیت هم اندازه ای محدود دارد که باید از این فرصت برای تبادل ارتباط، بهترین استفاده را برد. امادر برخی از موارد ما به بدترین شکل ممکن از این کارت ویزیت استفاده می کنیم .

شما چرا از کارت ویزیت استفاده می کنید؟

دلیل استفاده شما از کارت ویزیت چیست ؟مشتریان شما چه کسانی هستند ؟ 

آیا من فقط باید یک کارت ویزیت داشته باشم یا چند کارت ویزیت ؟ این ها سوالاتی هستند 

که ما باید  قبل از استفاده از کارت ویزیت از خودمان بپرسیم.

ما باید به طراح بگوییم که برای ما چه طرحی استفاده نماید نه اینکه او به سلیقه خودش برای ما کارتی

طراحی و چاپ کند.

چند دلیل ساده برای استفاده از کارت ویزیت :

-معرفی کسب وکار

-ارایه آدرس

-معرفی تخصص وتوانمندی ها

-نحوه تعامل دوسویه

-بازی سازی

-ارایه کارت تخفیف

این ها دلایل بسیار اندک استفاده از کارت ویزیت است.